top of page

Lockurnan

Bra för att vi inte kan nå perfektion är det ingen ursäkt att sluta försöka. Formen och ytan har en ordinär och ödmjuk framtoning, men kan hålla skatter, osedda eller endast antydd på utsidan. 

bottom of page