top of page

Andrum

I utrymmet mellan pappret och betraktaren finns en plats för tankar och känslor. En möjlighet att vila i våglängder av kulörer och nyanser. Den kvinnliga kroppen ger ytterligare en dimension av attityd och intention i dialogen mellan bilden och betraktaren.

bottom of page