top of page

A cup of kindness

Att vara snäll kräver omdöme, mod och integritet. 
”...en vilja att göra gott som avspeglar sig i handling”

Stefan Einhorn från boken Konsten att vara snäll.

bottom of page