top of page

Hemnät

Varför ett hus? Ett hus att fylla med drömmar och människor. Varje hus bär på historia, rymmer förhoppningar, besvikelser – ja hela liv. Inget är det andra likt. För en del av oss är det målet, en statusmarkör, för andra bara ett medel för att leva det önskade livet i ett annat sammanhang. Vad är husets roll i för våra livsplaner? Vad är hus för dig?

I Hemnät utforskar jag nyanser och variation i förhållande till begränsningar. Varje hus är samma i storlek och proportioner, kulörerna begränsade, metoden för alla är ”lasering”, ändå är varje hus unikt. Akvarellens pigmenten lever sitt eget liv i vattenpölen och färgblandning blir oprecis, skapar en oändlig variation trots begränsningarna.

bottom of page