top of page

Gömmor

Lockurnan, en grundläggande form med historiska rötter i många kulturer, både fuktionell och dekorativ. I mitt skapande blir de en “canvas” för skildringar av olika tankar.

 

I min serie med rakubrända urnor har jag tagit inspiration från Leonard Cohens Anthem, ”Ring the bells that still can ring, Forget your perfect offering, There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in.”

Inre och yttre landskap, stora golvurnor, rymmer den slutna burkens hemliga inre världar samtidigt som den på utsidan bär uttryck för storslagna landskap och horisonter.

Den keramiska formen reflekterar tankarna om hur en yttre form speglar den inre verkligheten. Jämn tjocklek på de keramiska väggarna skapar ett starkt kärl med sund strukturell integritet. Vad händer när min inre värld inte motsvarar den yttre verkligheten? Riskerar jag min integritet?

Ibland kan lockurnan helt enkelt få spegla glädjen över färgen, formen och det som växer.

bottom of page